27/5/2021
Re: 7 day Lockdown – 27.5.21 – 03.6.21

Dear Residents relatives, friends and staff
The Victorian government has introduced restrictions on visiting to all nursing homes in Melbourne including the Mekong Cairnlea and Keilor facilities for seven days from 11.59pm Thursday 27/5/21 until 11.59pm Thursday 03/6/2021.

The restriction is that the only permitted visits to residents are for end of life.
Both IERA facilities will offer alternative forms of contact with all residents using phone and other electronic means for the period of the lockdown.

Regards – Denis Jones – Director

——–

27/5/2021
V/v: Đóng cửa 7 ngày từ 11giờ 59 tối Thứ Năm 27/5/21 đến 11 giờ 59 tối Thứ Năm 03/6/21

Kính gửi Quý Vị Thân nhân Cư trú viên, bạn bè & Anh Chị Em nhân viên

Chính Phủ Victoria đã đưa ra những hạn chế đối với việc thăm viếng thân nhân ở tất cả các Viện Dưỡng Lão ở Melbourne bao gồm Viện Dưỡng Lão ở Keilor & Cairnlea. Hạn chế này bắt đầu từ 11 giờ 59 tối Thứ Năm 27/5/2021 đến 11 giờ 59 tối Thứ Năm 03/6/2021 (trong 7 ngày).

Chỉ có thân nhân của các Cư trú viên ở giai đoạn chăm sóc cuối đời mới được phép đến thăm mà thôi.

Trong thời gian đóng cửa, chúng tôi sẽ giúp Quý Vị liên lạc với thân nhân qua các phương tiện khác như điện thoại, Viber, Facetime…

Thân mến – Denis Jones – Tổng Giám Đốc

9/4/21

To: Residents relatives & friends
Re: Influenza vaccination for visitors in 2021

IERA facilities will continue in 2021 with the mandatory requirement introduced by the federal government last year that all visitors and staff obtain a fluvax injection. Supplies of fluvax held by GP’s should be widely available this month.
Influenza is a serious risk to the health of residents and the risk is significantly reduced when all visitors and staff have been vaccinated.
Relatives, friends and staff are requested to make appointments as soon as possible with their GP.

Regards – Denis Jones – Director

——–

9/4/21

Kính gửi thân nhân Cư trú viên & bạn bè
V/v: Chủng ngừa cúm của khách viếng năm 2021

Trong năm 2021, các cơ sở Viện Dưỡng Lão của Hội Cao Niên Tỵ Nạn Đông Dương sẽ duy trì yêu cầu bắt buộc do Chính Phủ liên bang đưa ra giống như năm ngoái là tất cả khách viếng & nhân viên phải được chủng ngừa cúm. Nguồn cung cấp thuốc chủng cúm do các Bác sĩ gia đình nắm giữ sẽ được cung cấp rộng rãi trong tháng Tư này.
Cúm là một nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe của cư trú viên và nguy cơ này sẽ giảm thiểu đáng kể khi tất cả khách viếng & nhân viên đã được tiêm phòng.

Chúng tôi đề nghị Quý vị thân nhân, bạn bè & nhân viên nên đặt lịch hẹn với Bác sĩ gia đình của mình càng sớm càng tốt.

Thân mến – Denis Jones – Tổng Giám Đốc

10/3/2021
Dear Relatives,

Update on Visiting the facilities during the COVID-19 pandemic.

1. Government legislation requires that all visitors must be screened by a staff member before entry. Visits outside normal business hours, on weekends and public holidays requires extra staff to be rostered and the federal government does not fund that staffing cost. IERA provides extra staff so that nursing care is not interrupted and delays with screening are minimal.

2. In order to conform with government legislation, booking are requested for the preferred hours when extra staffing is available to conduct screening.

3. The preferred visiting hours and booking times are as follows:
Mon, Tues, Thurs, Fri 9.15AM – 4.15PM
Wednesday 9.15AM – 8.00PM
Saturday & Sunday 1.30PM – 5.30PM

Those preferred times have extra staff available to open the door and conduct the screening required by government when a visitor arrives at the entrance.

4. If the visit is outside of the preferred times, patience is a requirement as staff are busy on the floor attending to the care of residents and there will often be a delay to screening.

Please inform your family and friends of the visitation requirements.
We thank you for your co-operation.

Regards
Denis Jones – Director

——–

10/3/2021
Kính gửi Quý Vị Thân nhân cư trú viên,

V/v: Cập nhật thông tin về việc thăm viếng Cư trú viên trong thời gian đại dịch Covid-19

1. Luật pháp của Chính Phủ qui định tất cả khách viếng phải được nhân viên kiểm tra sàng lọc trước khi vào Viện Dưỡng Lão. Các cuộc viếng thăm ngoài giờ hành chánh, vào cuối tuần hoặc những ngày nghỉ lễ đòi hỏi phải có thêm nhân viên và chúng tôi rất tiếc là Chính Phủ không tài trợ cho khoản này. Tuy nhiên Hội Cao Niên Tỵ Nạn Đông Dương đã cung cấp thêm nhân viên để việc chăm sóc cư trú viên không bị gián đoạn & giảm thiểu đến mức thấp nhất sự chậm trể trong việc kiểm tra sàng lọc.

2. Để phù hợp với luật pháp của Chính Phủ, chúng tôi yêu cầu Quý vị nên đặt lịch thăm viếng thân nhân vào những ngày có thêm nhân viên làm công tác kiểm tra sàng lọc.

3. Ngày giờ thăm viếng được đề nghị như sau:

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm & Thứ Sáu 9.15am – 4.15pm
Thứ Tư 9.15am – 8.00pm
Thứ Bảy & Chúa Nhật 1.30pm – 5.30pm

Vào những ngày giờ thăm viếng trên, sẽ có nhân viên mở cửa và tiến hành kiểm tra sàng lọc theo yêu cầu của Chính Phủ.

4. Nếu Quý Vị muốn thăm thân nhân ngoài những ngày giờ nêu trên, chúng tôi yêu cầu Quý vị kiên nhẫn chờ đợi vì nhân viên đang bận chăm sóc cư trú viên và thường sẽ có sự chậm trể trong việc kiểm tra sàng lọc.

Xin Quý Vị vui lòng thông báo cho gia đình & bạn bè về các yêu cầu của chúng tôi.

Cám ơn sự hợp tác của Quý Vị.

Thân mến
Denis Jones – Tổng Giám Đốc

26/2/2021
Dear residents’ relatives
Re: Update

Following the Victorian Government announcement today 26/2/2021, there is no longer a restriction on the number of visitors. Until further advice is received from the government, screening, visitor declaration and social distancing (1.5m) rules continue unchanged. Density limits in resident’s room (2 persons per visit) still apply. Until the screening requirement is removed by the government, we ask you to book your visit with Admin. After 6.00pm, you are requested to communicate with your relatives via either Viber or Face time.
Regards
Denis Jones – Director

——–

26/2/2021
Kính gửi Quý Vị Thân nhân cư trú viên
V/v: Cập nhật thông tin

Theo thông báo của Chính Phủ tiểu bang Victoria ra ngày hôm nay 26/2/2021 sẽ không còn hạn chế về số lượng khách viếng. Cho đến khi chúng tôi nhận được hướng dẫn mới từ chính phủ, việc kiểm tra nhiệt độ, mẫu kê khai của khách viếng và việc giữ khoảng cách khi giao tiếp là 1.5 mét vẫn được duy trì. Số lượng khách viếng trong phòng cư trú viên (2 người mỗi lượt thăm) vẫn được áp dụng. Tương tự, cho đến khi yêu cầu về việc kiểm tra nhiệt độ & điền vào mẫu kê khai của khách viếng được Chính phủ hủy bỏ, chúng tôi vẫn yêu cầu Quý vị nên báo trước với văn phòng hành chánh về các cuộc viếng thăm thân nhân của mình. Sau 6.00 giờ chiều, chúng tôi yêu cầu Quý vị nên liên lạc với người thân thông qua Viber hoặc Face Time.

Thân mến
Denis Jones – Tổng Giám Đốc

IERA – VIC

A COMMITMENT TO COMMUNITY

RESIDENTIAL CARE

Residential Care provides accommodation, support and personal care for people who can no longer live safely at home. Elderly can live independently in low level (hostel) care, but get help with meals and laundry, and personal care like dressing…

SOCIAL SUPPORT

The major goal of the PAG is to support an individual’s ability to live at home and in the community by providing a planned program of activities. The program also offers the opportunity for social interaction as well as respite and support for carers.

Honouring those who carried this work ahead of us…

We pay our respects to those who have worked to improve the health and well being of their peers. We honour people and organisations in the diverse communities of which we are a part and we celebrate the extraordinary diversity of people’s bodies, genders, sexualities, and relationships that they represent. Thank you for having the courage to be yourself and to strive for health across the lifespan.

Funded by