https://us06web.zoom.us/j/98438656839?pwd=aHZMMHQycU1lcWJVdEs2bGp3N2Jqdz09

Meeting ID: 984 3865 6839
Passcode: 108108

02/9/2021
Re: 21 day Lockdown extension 02/9/21 – 23/09/2021

Dear Residents relatives, friends and staff,

The Victorian government has extended restrictions on visiting to all nursing homes in Melbourne including the Mekong Cairnlea and Keilor facilities for an additional twenty one days from 11.59pm Thursday 02/9/21 until 11.59pm Thursday 23/09/2021.

You also should be aware of the Government current curfew in Metropolitan Melbourne between 9.00pm – 5.00am which restricts the movements.

The restriction means that only essential care and end of life visits are permitted.

Both IERA facilities will offer alternative forms of contact with all residents using phone and other electronic means for the period of the lockdown.

Regards – Denis Jones – Director

——–

02/9/2021
V/v: Gia hạn lệnh đóng cửa thêm 21 ngày kể từ 11 giờ 59 phút khuya Thứ Năm 02/9/21 đến 11 giờ 59 phút khuya Thứ Năm 23/9/21

Kính gửi Quý Vị Thân nhân Cư trú viên, bạn bè & Anh Chị Em nhân viên,

Chính Phủ Victoria đã gia hạn lệnh hạn chế đối với việc thăm viếng thân nhân ở tất cả các Viện Dưỡng Lão ở Melbourne bao gồm Viện Dưỡng Lão ở Keilor & Cairnlea. Hạn chế này bắt đầu từ 11 giờ 59 phút khuya Thứ Năm 02/9/2021 đến 11 giờ 59 khuya Thứ Năm 23/09/2021 (trong 21 ngày).

Quý vị cũng cần biết về việc duy trì lệnh giới nghiêm của Chính Phủ trong các khu vực nội thành Melbourne từ 9.00 giờ tối đến 5.00 giờ sáng nhằm hạn chế việc đi lại.

Chỉ có thân nhân của các Cư trú viên thuộc diện chăm sóc thiết yếu hoặc ở giai đoạn chăm sóc cuối đời mới được phép đến thăm mà thôi.

Trong thời gian đóng cửa, chúng tôi sẽ giúp Quý Vị liên lạc với thân nhân qua các phương tiện khác như điện thoại, Viber, Facetime…

Thân mến – Denis Jones – Tổng Giám Đốc

28/07/2021

Dear Relatives,

Update on Visiting the facilities during the COVID-19 pandemic.

1. Government legislation requires that all visitors scan the QR code and be screened by a staff member before entry. In order to conform with government legislation, bookings are requested for the preferred hours when extra staffing is available to conduct screening.

2. The preferred visiting hours and booking times are as follows:
Mon, Tue, Wed, Thu, Fri 9.15AM – 4.15PM
Saturday & Sunday 9.30AM – 1.30PM

3. The visiting hours will be reviewed on Wednesday, August 11th, as it is expected that the government announce additional changes to restrictions.

4. If the visit is outside of the preferred times, patience is a requirement as staff are busy on the floor attending to the care of residents and there will often be a delay to screening.

Please inform your family and friends of the visitation requirements.
We thank you for your co-operation.

Regards
David Rapoport

CCM

——–

28/07/2021

Kính gửi Quý Vị Thân nhân Cư trú viên

V/v: Cập nhật về việc thăm vếng các Viện Dưỡng Lão trong thời gian đại dịch Covid-19

1. Luật pháp Chính Phủ yêu cầu tất cả khách viếng phải quét mã QR & được nhân viên kiểm tra nhiệt độ trước khi vào cơ sở. Nhằm phù hợp với luật pháp của Chính Phủ, chúng tôi yêu cầu Quý Vị nên điện thoại đặt lịch thăm viếng vào những ngày giờ chúng tôi có thêm nhân viên để việc kiểm tra (screening) được tiến hành.

2. Chúng tôi đề nghị những ngày giờ thăm viếng như sau:

Thứ Hai – Thứ Sáu: Từ 9.15 sáng đến 4.15 chiều
Thứ Bảy & Chúa Nhật: Từ 9.30 sáng đến 1.30 chiều

3. Ngày giờ thăm viếng sẽ được xem xét lại vào ngày Thứ Tư 11/08/2021 vì chúng tôi dự kiến Chính Phủ sẽ công bố những thay đổi bổ sung đối với những hạn chế.

4. Nếu đến thăm viếng ngoài những giờ chúng tôi đề nghị trên, Quý Vị cần phải kiên nhẫn vì nhân viên đang bận chăm sóc cho Cư trú viên do đó việc kiểm tra nhiệt độ (screening) thường sẽ bị chậm trể.

Xin Quý Vị vui lòng thông báo cho gia đình & bạn bè về những yêu cầu thăm viếng trên. Xin cám ơn sự hợp tác của Quý Vị.

Thân mến
David Rapoport – Giám Đốc Y Tế

27/5/2021
Re: 7 day Lockdown – 27.5.21 – 03.6.21

Dear Residents relatives, friends and staff
The Victorian government has introduced restrictions on visiting to all nursing homes in Melbourne including the Mekong Cairnlea and Keilor facilities for seven days from 11.59pm Thursday 27/5/21 until 11.59pm Thursday 03/6/2021.

The restriction is that the only permitted visits to residents are for end of life.
Both IERA facilities will offer alternative forms of contact with all residents using phone and other electronic means for the period of the lockdown.

Regards – Denis Jones – Director

——–

27/5/2021
V/v: Đóng cửa 7 ngày từ 11giờ 59 tối Thứ Năm 27/5/21 đến 11 giờ 59 tối Thứ Năm 03/6/21

Kính gửi Quý Vị Thân nhân Cư trú viên, bạn bè & Anh Chị Em nhân viên

Chính Phủ Victoria đã đưa ra những hạn chế đối với việc thăm viếng thân nhân ở tất cả các Viện Dưỡng Lão ở Melbourne bao gồm Viện Dưỡng Lão ở Keilor & Cairnlea. Hạn chế này bắt đầu từ 11 giờ 59 tối Thứ Năm 27/5/2021 đến 11 giờ 59 tối Thứ Năm 03/6/2021 (trong 7 ngày).

Chỉ có thân nhân của các Cư trú viên ở giai đoạn chăm sóc cuối đời mới được phép đến thăm mà thôi.

Trong thời gian đóng cửa, chúng tôi sẽ giúp Quý Vị liên lạc với thân nhân qua các phương tiện khác như điện thoại, Viber, Facetime…

Thân mến – Denis Jones – Tổng Giám Đốc

9/4/21

To: Residents relatives & friends
Re: Influenza vaccination for visitors in 2021

IERA facilities will continue in 2021 with the mandatory requirement introduced by the federal government last year that all visitors and staff obtain a fluvax injection. Supplies of fluvax held by GP’s should be widely available this month.
Influenza is a serious risk to the health of residents and the risk is significantly reduced when all visitors and staff have been vaccinated.
Relatives, friends and staff are requested to make appointments as soon as possible with their GP.

Regards – Denis Jones – Director

——–

9/4/21

Kính gửi thân nhân Cư trú viên & bạn bè
V/v: Chủng ngừa cúm của khách viếng năm 2021

Trong năm 2021, các cơ sở Viện Dưỡng Lão của Hội Cao Niên Tỵ Nạn Đông Dương sẽ duy trì yêu cầu bắt buộc do Chính Phủ liên bang đưa ra giống như năm ngoái là tất cả khách viếng & nhân viên phải được chủng ngừa cúm. Nguồn cung cấp thuốc chủng cúm do các Bác sĩ gia đình nắm giữ sẽ được cung cấp rộng rãi trong tháng Tư này.
Cúm là một nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe của cư trú viên và nguy cơ này sẽ giảm thiểu đáng kể khi tất cả khách viếng & nhân viên đã được tiêm phòng.

Chúng tôi đề nghị Quý vị thân nhân, bạn bè & nhân viên nên đặt lịch hẹn với Bác sĩ gia đình của mình càng sớm càng tốt.

Thân mến – Denis Jones – Tổng Giám Đốc

IERA – VIC

A COMMITMENT TO COMMUNITY

RESIDENTIAL CARE

Residential Care provides accommodation, support and personal care for people who can no longer live safely at home. Elderly can live independently in low level (hostel) care, but get help with meals and laundry, and personal care like dressing…

SOCIAL SUPPORT

The major goal of the PAG is to support an individual’s ability to live at home and in the community by providing a planned program of activities. The program also offers the opportunity for social interaction as well as respite and support for carers.

Honouring those who carried this work ahead of us…

We pay our respects to those who have worked to improve the health and well being of their peers. We honour people and organisations in the diverse communities of which we are a part and we celebrate the extraordinary diversity of people’s bodies, genders, sexualities, and relationships that they represent. Thank you for having the courage to be yourself and to strive for health across the lifespan.

Funded by