23/3/2020

Kính gửi quý Quý vị Thân Nhân Cư trú viên,

V/v: Cập nhật thông tin

 Dựa trên tin tức cập nhật từ Bộ Y tế vào cuối tuần qua ngày 22/3/20 cho biết do số lượng các ca nhiễm vi rút Corona 19 đã gia tăng nhanh chóng và theo hướng dẫn của chuyên viên cố vấn pháp luật ngành chăm sóc người cao niên. Xin Quý vị lưu ý:

 • Khoảng cách khi tiếp xúc giữa Cư trú viên với Cư trú viên sẽ được áp dụng tối thiểu là 1.5 mét.
 • Dựa trên thông báo của Bộ Y tế ngày 18/3/2020 về việc hạn chế thăm viếng, chúng tôi cũng khuyên Quý vị hãy ngưng việc đem thức ăn vào cho Ba Mẹ mình vì Quý Vị thân nhân & bạn bè đã được thông báo là Ban Điều Hành sẽ không chịu trách nhiệm về việc Cư trú viên tiêu thụ các thực phẩm dễ hư hỏng do thân nhân hoặc bạn bè mang vào Viện Dưỡng Lão.
 • Vì chúng tôi không đảm bảo thực phẩm được nấu tại nhà đạt đúng yêu cầu của tiêu chuẩn Quốc tế về chế độ ăn uống cho những người bị chứng khó nuốt (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative) (IDDSI). Chúng tôi cũng không đảm bảo thức ăn đến từ bên ngoài không bị nhiễm vi khuẩn hoặc vi trùng.
 • Vì những lý do trên, chúng tôi yêu cầu Quý Vị vui lòng NGƯNG mang thức ăn vào Viện Dưỡng Lão cho Cư trú viên & hãy yên tâm, Ba Mẹ của Quý vị sẽ được cung cấp đầy đủ thức ăn.
 • Việc Cư trú viên đi ra ngoài bằng xe buýt cũng sẽ tạm ngưng kể từ hôm nay & sẽ được thay thế bằng những chương trình sinh hoạt tại Viện Dưỡng Lão.

Cám ơn sự hợp tác của Quý Vị

Đội ngũ chăm sóc Y tế Viện Dưỡng Lão Mekong

19/3/2020
Kính gửi Quý Vị Thân Nhân Cư trú viên,

Vào ngày 18/3/2020, Chính Phủ liên bang đã công bố các yêu cầu mới nhằm bảo vệ các Cư trú viên sinh sống ở Viện Dưỡng Lão. Các yêu cầu này bổ túc thêm vào yêu cầu của Hội Cao Niên Tỵ Nạn Đông Dương đối với thân nhân cư trú viên là chỉ nên thăm viếng nếu thật sự cần thiết.

Theo Chính phủ Liên bang, các trường hợp ngoại lệ chỉ nên áp dụng đối với các gia đình có thân nhân đang ở trong giai đoạn chăm sóc giảm nhẹ, cuối đời hoặc việc thăm viếng là hết sức cần thiết. Xin vui lòng liên lạc với Viện Dưỡng Lão nếu Quý Vị không chắc chắn về những yêu cầu mới này hoặc về việc thăm viếng khi thực sự cần thiết.

Các biện pháp mới được tóm lược như sau:
• Số người thăm viếng chỉ giới hạn 2 người cho mỗi lần thăm & khoảng cách khi tiếp xúc với Cư trú viên là 1.5 mét
• Trẻ em dưới 16 tuổi không được vào Viện Dưỡng Lão
• Không đi vào phòng khách, phòng ăn hoặc giao tiếp với các Cư trú viên khác
• Các nhóm sinh hoạt đến từ bên ngoài sẽ tạm ngưng vô thời hạn
Việc hạn chế thăm viếng vẫn tiếp tục áp dụng cho các trường hợp sau:
• Đối với những người vừa từ nước ngoài trở về, không được vào Viện Dưỡng Lão cho đến hết ngày thứ 14.
• Nếu đã tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh (đã được xác định) thì trong vòng 14 ngày không được vào Viện Dưỡng Lão
• Có những triệu chứng mắc bệnh do vi rút Corona gây ra cũng không được vào, xin vui lòng đi xét nghiệm.
• Những người chưa chích ngừa cúm 2019.
Thân nhân & Cư trú viên có thể chọn lựa giữ liên lạc với nhau bằng cách sau:
• Cung cấp cho Cư trú viên điện thoại di động/ máy tính bảng để liên lạc với nhau
• Lưu trữ số điện thoại di động của Mekong Keilor East 0435 582 474 & địa chỉ Email: mekongcareinfo@iera.org.au
• Lưu trữ số điện thoại di động của Mekong Cairnlea 0435 333 073 & địa chỉ Email: mekongcairnlea@iera.org.au
• Bằng cách trên Quý vị có thể liên lạc với nhóm nhân viên hành chánh qua Skype, Viber & Facetime để nói chuyện với thân nhân Quý Vị trong giờ hành chánh. Sau đó điện thoại này sẽ được bàn giao lại cho Y tá trực.

Cám ơn sự hợp tác của Quý Vị
Đội ngũ chăm sóc Y tế Viện Dưỡng Lão Mekong

23/03/2020

Dear residents relatives,

Due to the fast increasing COVID-19 cases updated by the Department of Health over the weekend 22/3/2020 and the advice from our industry legal advisor – LASA. Please be advised the following:

 • The social distancing of 1.5 meters will be applied between resident and resident.
 • Basing on the memo from the Department of Health 18/3/2020, we would recommend that the food brought into the facility for your parents should also be stopped as relatives and friends are informed that management will take no responsibility for the consumption of any perishable goods brought into the facility.
 • As we do not guarantee food cooked at home is met the food texture IDDSI standards. We are also not sure the food from outside is free from bacteria and germs.
 • For the above reasons, we ask you to stop bringing foods to your parents and please rest assured that they will be provided with adequate food.
 • The weekly bus outings will be stopped from today and replaced by other internal activity programs.

Thanks for your co-operation

Clinical Management Team

19/3/2020
Dear Residents Relatives – Update on visit restrictions

On March 18, the Federal government announced new requirements to protect residents in Nursing Homes. This is in addition to IERA’s request for only essential visiting to occur.

The government advises that exceptions should only be made for those residents who are on active palliative or end of life care or if the matter is absolutely necessary. Please contact the facility if uncertain about the new measures or about essential visiting.

The new measures are summarised below:

 • Visiting limited to 2 people at one time per day and with social distancing of 1.5 meters
 • Children under the age of 16 may not enter at all.
 • No visits in communal areas or contact with other consumers to occur.
 • No social activities or entertainment permitted indefinitely. Essential restrictions continue to apply:
 • Returning from overseas, no visit until 14 days after return from overseas.
 • Contact with a confirmed case of COVID-19 in the last 14 days
 • COVID-19 like symptoms, no access, please arrange to be tested
 • Have not been vaccinated for flu in 2019.

Relatives/residents may choose to stay in contact with their relative using the following:

 • Providing a mobile phone/ tablet for your electronic communication with your parents.
 • Adding our Mekong Keilor admin mobile phone number 0435 582 474 and email mekongcareinfo@iera.org.au
 • Adding our Mekong Cairnlea admin mobile phone number 0435 333 073 and email mekongcairnlea@iera.org.au
 • By adding this, they will be able to contact our admin team for Skype, Viber and Facetime with their parent during business hours. After hours, this mobile phone will be handed over to the Registered Nurse in Charge.

Thank you for your co-operation

Mekong Clinical Care Team

Updated 29/03/2020

IERA – VIC

A COMMITMENT TO COMMUNITY

RESIDENTIAL CARE

Residential Care provides accommodation, support and personal care for people who can no longer live safely at home. Elderly can live independently in low level (hostel) care, but get help with meals and laundry, and personal care like dressing…

SOCIAL SUPPORT

The major goal of the PAG is to support an individual’s ability to live at home and in the community by providing a planned program of activities. The program also offers the opportunity for social interaction as well as respite and support for carers.

Honouring those who carried this work ahead of us…

We pay our respects to those who have worked to improve the health and well being of their peers. We honour people and organisations in the diverse communities of which we are a part and we celebrate the extraordinary diversity of people’s bodies, genders, sexualities, and relationships that they represent. Thank you for having the courage to be yourself and to strive for health across the lifespan.

Funded by